TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Ełk: Miasto zleci budowę kładki rowerowej przez Jezioro Ełckie
InfoBike.pl - Opublikowano: 30.03.2019 15:51:59

Miasto Ełk informuje o ogłoszonym przetargu na budowę kładki rowerowej przez Jezioro Ełckie z dostępem ruchu pieszego

Miasto Ełk informuje o ogłoszonym przetargu na budowę kładki rowerowej przez Jezioro Ełckie z dostępem ruchu pieszego

Dane zamawiającego:

Miasto Ełk

19-300 Ełk

ul. M. J. Piłsudskiego 4

Tel. 087 73 26 200

Fax. 087 73 26 230

E-mail zium@um.elk.pl

WWW bip.elk.warmia.mazury.pl

Przedmiot zamówienia:

Budowa kładki rowerowej przez Jezioro Ełckie z dostępem ruchu pieszego

Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zakres zamówienia Zakres zamówienia obejmuje: a) Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z opłatą za czasowe zajęcie tego pasa. Wykonanie i utrzymanie dróg dojazdowych i objazdowych na czas budowy oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. b) Zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy, c) Wykonanie robót ziemnych, d) Wykonanie projektu warsztatowego konstrukcji stalowej kładki pieszej na podstawie załączonego projektu, e) Budowę kładki rowerowej pięcioprzęsłowej o przyczółkach i podporach pośrednich żelbetowych, z ustrojem nośnym wykonanym z płyty żelbetowej zespolonej z rusztem stalowym. Szerokość całkowita kładki 4,90m (przęsła pośrednie) i 8,00m (przęsło środkowe). Długość całkowita obiektu wraz ze skrzydełkami wynosi około 224,0m. f) Wykonanie oznakowania geodezyjnego kładki rowerowej, g) Wykonanie dojazdu od strony ulicy św. Franciszka (odcinek od 2+139,65 do istniejącego ciągu rowerowego) o nawierzchni z kostki betonowej cegiełka grafitowa gr. 8cm na podbudowie kruszywowej w otoczeniu obrzeży betonowych o przekroju 8x30cm o długości 68,70mb i powierzchni 255,4m2, h) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, i) Wykonanie oświetlenia kładki pieszej: latarnie parkowe typu LED – 28szt; j) Montaż "marek" montażowych pod przyszłą iluminację kładki w miejscu projektowanych opraw oświetleniowych na przęsłach łukowych kładki (przęsła środkowe), k) Wykonanie kanalizacji (rury osłonowe) elektrycznej i teletechnicznej, l) Wykonanie monitoringu wizyjnego wg załącznika pn. "Monitoring wizyjny kładki rowerowej", m) Wykonanie projektu przyłącza teletechnicznego, n) Zagospodarowanie terenu roślinnością: - usunięcie karczy drzew wraz z odwiezieniem – 10szt, - ścinanie i karczowanie krzaków i poszycia, - założenie trawników dywanowych o powierzchni 474m2, o) Uprzątnięcie terenu po wykonaniu prac budowlanych, p) Odtworzenie zniszczonych lub zdewastowanych nawierzchni utwardzonych i terenów zielonych po prowadzonych pracach budowlanych do stanu pierwotnego, q) wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach: - projekt tymczasowej organizacji ruchu związanej z realizacją kładki rowerowej, - projekt warsztatowy konstrukcji kładki rowerowej, - dokumentacja powykonawcza kładki rowerowej, - dokumentacja geodezyjna powykonawcza, - dokumentacja powykonawcza monitoringu wizyjnego, - oświadczenia kierownika budowy oraz kierowników robót, - protokoły z badań i pomiarów przeprowadzonych w trakcie prowadzonych prac, - atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów, - inne dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 11 kwiecień 2019 r.


WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
ścieżka rowerowa
kładka rowerowa
Miasto
Ełk
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.