TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Firma GZD oznakuje szlak rowerowy ?Green Velo?
ZDW.BIP.LUBELSKIE.PL - Opublikowano: 30.04.2015 09:16:44
Firma GZD oznakuje szlak rowerowy ?Green Velo?

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie poinformował o wyniku przetargu na oznakowanie wschodniego szlaku rowerowego ?Green Velo? w ramach projektu: ?Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej ? województwo lubelskie?. Do przetargu przystąpiło cztery firmy. Zadanie zrealizuje firma GZD Sp. z o.o. z Jonkowa.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie poinformował o wyniku przetargu na oznakowanie wschodniego szlaku rowerowego ?Green Velo? w ramach projektu: ?Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej ? województwo lubelskie?. Do przetargu przystąpiło cztery firmy. Zadanie zrealizuje firma GZD Sp. z o.o. z Jonkowa.

Przy wyborze oferty kierowano się kryterium ceny ? 80% oraz kryterium rękojmi ? 20%. Okres gwarancji dla wyrobów objętych niniejszym zamówieniem wynosi 7 lat ? dla tarcz znaków oraz 2 lata ? dla słupków. Końcowa wartość zamówienia wynosi 253 048,15 zł.


Zakres zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem oznakowania pionowego na drogach lokalnych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych województwa lubelskiego w powiatach: bialskim, włodawskim, chełmskim, krasnostawskim, zamojskim, biłgorajskim, tomaszowskim na podstawie zatwierdzonego Projektu stałej organizacji ruchu dla oznakowania Wschodniego Szlaku Rowerowego Tom I, II, III i IV.


W ramach realizacji zadania Wykonawca dokona:
a. dostawy do miejsca montażu nowych elementów oznakowania (tarcz znaków, tablic, słupków do znaków i konstrukcji wsporczych i innych elementów oznakowania objętych zamówieniem);
b. montażu oznakowania zgodnie z lokalizacją określoną w projekcie;
c. zabezpieczenia warunków ruchu drogowego w rejonie prowadzonych prac na podstawie opracowanego przez Wykonawcę i przekazanego przed rozpoczęciem robót do Zamawiającego projektu czasowej organizacji ruchu celem jego zatwierdzenia przez zarządzającego ruchem na drogach


Ponadto zwycięska firma zobowiązana jest do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz opracowania i zatwierdzenia programu zapewnienia jakości.


Wykonawca w ramach ceny umownej zobowiązany jest do bieżącego utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały oraz opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia miejsca realizacji zamówienia na czas wykonania zadania oraz uzyskania jego zatwierdzenia przez zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich - Dyrektora ZDW w Lublinie.


Więcej informacji na www.zdw.bip.lubelskie.pl


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Lublin
Green Velo
przetarg
wyniki
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.