TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Golub-Dobrzyń: Gmina zleci budowę ścieżek rowerowych
InfoBike.pl - Opublikowano: 08.03.2018 14:29:57

Gmina Golub-Dobrzyń informuje o ogłoszonym przetargu na budowę ścieżek rowerowych

Gmina Golub-Dobrzyń informuje o ogłoszonym przetargu na budowę ścieżek rowerowych

Dane zamawiającego:

Gmina Golub-Dobrzyń

87-400 Golub-Dobrzyń

Plac Tysiąclecia 25

Tel. 56 6835400(-03)

Fax. 566 835 276

E-mail ti@golub-dobrzyn.ug.gov.pl

WWW www.uggolub-dobrzyn.pl

Przedmiot zamówienia:

Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń

Zamówienie obejmuje 2 części zamówienia:

Część I – Budowa ścieżki rowerowej Macikowo-Węgiersk

Część II – Budowa ścieżki rowerowej Krążno - Ostrowite W ramach każdej z części Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektów czasowej organizacji ruchu dla danego odcinka wraz z decyzją zatwierdzającą oraz wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Projekty budowlane, Przedmiary robót, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 13 marzec 2018 r.Sprawdź też:
ogłoszony
ścieżka rowerowa
ścieżki rowerowe
Golub-Dobrzyń

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.