TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Jaworzyna Śląska: Gmina zbuduje ścieżkę rowerową
InfoBike.pl - Opublikowano: 21.06.2018 16:19:00

Gmina Jaworzyna Śląska informuje o ogłoszonym przetargu na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Jaworzyna Śląska – Nowice

Gmina Jaworzyna Śląska informuje o ogłoszonym przetargu na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Jaworzyna Śląska – Nowice

Dane zamawiającego:

Gmina Jaworzyna Śląska

58-140 Jaworzyna Śląska

ul. Wolności 9

Tel. 748 588 230

Fax. 748 588 253

E-mail urzad@jaworzyna.net

WWW www.jaworzyna.net

Przedmiot zamówienia:

Budowa Park & Ride i Bike & Ride - budowa ścieżki rowerowej na odcinku Jaworzyna Śląska – Nowice obejmującego w szczególności:

a) budowę ścieżki rowerowej na działkach Nr 660, obręb 0001-Jaworzyna Śląska, Nr 258, 259, 264, 278, 274, obręb 0005-Nowice w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego. Ścieżka rowerowa będzie dwukierunkowa o nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 o szerokości 2m, ograniczona krawężnikiem betonowym 22/30 na ławie betonowej. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu: • Szerokość jezdni manewrowej – 2,0m. Długość ścieżki rowerowej – 2248,63m

b) budowę przepustów drogowych z rur typu "PP" w obrębie skrzyżowania drogi gminnej oraz drogi powiatowej wraz z betonową ścianka oporową.

c) budowę studni osadnikowej na istniejącym przepuście pod koroną drogi powiatowej 2936D.


d) nawierzchnie nieutwardzone - tereny zieleni niskiej o powierzchni 957,78m².

Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:

a) wykonanie oznaczenia pionowego i poziomego zgodnie z ustawą z dn. 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2222). Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 Nr 220 poz. 2181).

b) opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót,

c) organizację ruchu drogowego według opracowanego projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót,


d) organizację ruchu drogowego zgodnie z opracowanym projektem docelowej organizacji ruchu będącym Załącznikiem nr 4 do SIWZ,


e) uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi wydanego w drodze decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego niezbędnego do realizacji przedmiotowego zadania wraz z poniesieniem opłat za jej wydanie i zajęcie pasa drogowego.


f) pełną obsługę geodezyjną w tym wytyczenie obiektów w terenie oraz inwentaryzację powykonawczą z pomiarem ilościowym wykonanego zakresu rzeczowego,


g) organizację terenu budowy,


h) dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych,


i) wykonanie niezbędnych badań, sprawdzeń i pomiarów,


j) wykonanie operatu kolaudacyjnego w tym dokumentacji powykonawczej (w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, i inne, niezbędne do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.


Realizację zadania należy prowadzić w porozumieniu z właścicielami sieci położonych w obszarze placu budowy.


Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 28 czerwiec 2018 r.


WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
ścieżka rowerowa
park&ride
bike&ride
Gmina
Jaworzyna Śląska
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.