TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Kościerzyna: Gmina zleci projekt i budowę linii transportu rowerowego
InfoBike.pl - Opublikowano: 08.03.2018 15:01:31

Gmina Kościerzyna informuje o ogłoszonym przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie linii transportu rowerowego na terenie Gminy Kościerzyna i Gminy Miejskiej Kościerzyna

Gmina Kościerzyna informuje o ogłoszonym przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie linii transportu rowerowego na terenie Gminy Kościerzyna i Gminy Miejskiej Kościerzyna

Dane zamawiającego:

Gmina Kościerzyna

83-400 Kościerzyna

ul. Strzelecka 9

Tel. 586 865 980

Fax. 586 865 983

E-mail zp@koscierzyna.pl

WWW http://www.koscierzyna.pl/BIP/BIP-Urzad-Gminy-Koscierzyna/home/Zamowienia-publiczne-i-og%c5%82oszenia/Zamowienia-publiczne/Zaprojektowanie-i-wybudowanie-linii-transportu-(3).aspx

Przedmiot zamówienia:

Zaprojektowanie i wybudowanie linii transportu rowerowego na terenie Gminy Kościerzyna i Gminy Miejskiej Kościerzyna w podziale na części:

Część 1: Zaprojektowanie i wybudowanie linii transportu rowerowego na odcinku Skorzewo – Kościerzyna. Odcinek od skrzyżowania drogi wojewódzkiej 214 z ul. Kolejarzy w Skorzewie po wschodniej stronie drogi wojewódzkiej w kierunku Kościerzyny poprzez Kościerzyna Wybudowanie wzdłuż drogi wojewódzkiej 214 do istniejącej drogi rowerowej na ulicy Kartuskiej w Kościerzynie po zachodniej stronie drogi wojewódzkiej nr 214 (skrzyżowanie z ul. Heykego) – łącznie około 4,9 km. Planuje się drogę rowerową jednojezdniową dwukierunkową z dopuszczeniem ruchu pieszego o szerokości 2,5m o nawierzchni asfaltowej. Zadanie polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 214 o ścieżkę rowerową w tym: A. Budowa odcinka drogi rowerowej na terenie Gminy Kościerzyna (DW214 od 78+149 km do km 81+740), B. Budowa odcinka drogi rowerowej na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna, (DW214 od km 81+740 do km 82+982 km).

Część 2: Zaprojektowanie i wybudowanie linii transportu rowerowego na odcinku Wielki Klincz – Kościerzyna. Odcinek od ul. Kościerskiej w Wielkim Klinczu trasą byłej linii kolejowej nr 233, ulicami Osiedle Za lasem, Wita Stwosza, wzdłuż wybudowanej drogi DD11a wykonywanej w ramach budowy obwodnicy Kościerzyny do istniejącej drogi rowerowej na ul. Wita Stwosza w Kościerzynie – łącznie około 4,55km. Planuje się drogę rowerową jednojezdniową dwukierunkową z dopuszczeniem ruchu pieszego o szerokości 2,5m o nawierzchni asfaltowej. Zadanie polega na budowie dwóch nowych odcinków dróg rowerowych (miejskiej i gminnej) w tym: A. Budowa odcinka drogi rowerowej na terenie Gminy Kościerzyna od ul. Kościerskiej w Wielkim Klinczu do granicy miasta Kościerzyna, B. Budowa odcinka drogi rowerowej na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna od granicy z Gminą Kościerzyna do istniejącej drogi rowerowej na ul. Wita Stwosza w Kościerzynie.Część 3: Zaprojektowanie i wybudowanie linii transportu rowerowego na odcinku Dobrogoszcz – Kościerzyna. Odcinek drogi rowerowej biegnącej wzdłuż drogi krajowej nr 20 od skrzyżowania DK20 z drogami gminnymi nr 187027G Kościerska Huta – Nowa Wieś Kościerska i nr 187008G Kościerska Huta – Dobrogoszcz do istniejącej ścieżki rowerowej na ul. Drogowców w Kościerzynie (km 262+105 DK20). Długość planowanej drogi rowerowej z wyłączeniem odcinka DD18 budowanego w ramach obwodnicy Kościerzyny (GDDKiA) wynosi ok 1,93km. Planuje się drogę rowerową jednojezdniową dwukierunkową z dopuszczeniem ruchu pieszego o szerokości 2,5m o nawierzchni asfaltowej. Zadanie polega na rozbudowie drogi krajowej nr 20 o ścieżkę rowerową w tym: A. Budowa odcinka drogi rowerowej na terenie Gminy Kościerzyna (DK20 od km 262+285 od km 264+500), B. Budowa odcinka drogi rowerowej na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna (DK 20 od km 262+105 do km 262+285).

Część 4: Zaprojektowanie i wybudowanie linii transportu rowerowego na odcinku Sarnowy – Kościerzyna. Odcinek wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 214 od drogi gminnej nr 187086G w miejscowości Sarnowy po wschodniej stronie drogi wojewódzkiej do ronda krzyżującego ulicę Klasztorną w Kościerzynie (DW 214) z drogą krajową nr 20 po stronie zachodniej drogi wojewódzkiej. Na trasie drogi rowerowej należy włączyć się w zaprojektowany i aktualnie wykonywany węzeł "Południe" obwodnicy Kościerzyny, który przewiduje już drogę rowerową po zachodniej stronie drogi wojewódzkiej nr 214. Długość planowanej drogi rowerowej z wyłączeniem odcinka wykonywanego przez inwestora obwodnicy Kościerzyny (GDDKiA) wynosi ok 3,85 km. Planuje się drogę rowerową jednojezdniową dwukierunkową z dopuszczeniem ruchu pieszego o szerokości 2,5m o nawierzchni asfaltowej. Zadanie polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 214 o ścieżkę rowerową w tym: A. Budowa odcinka drogi rowerowej na terenie Gminy Kościerzyna (DW 214 od km 86+033 do km 88+113, B. Budowa odcinka drogi rowerowej na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna (DW 214 od km 86+033 do km 83+900).

Szczegółowy opis przedmiotu dla wszystkich części zamówienia określa Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania Budowa linii transportu rowerowego w ramach projektu Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 22 marzec 2018 r.


WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
ścieżka rowerowa
linia transportu rowerowego
Gmina
Kościerzyna
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.