TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Lipnica Wielka: Urząd Gminy zleci umocnienie odwodnienia ścieżki rowerowej
InfoBike.pl - Opublikowano: 08.03.2018 14:48:23

Urząd Gminy Lipnica Wielka informuje o ogłoszonym przetargu na umocnienie odwodnienia ścieżki rowerowej na dz. ew. nr 1653 – sołectwo Przywarówka, gm.

Urząd Gminy Lipnica Wielka informuje o ogłoszonym przetargu na umocnienie odwodnienia ścieżki rowerowej na dz. ew. nr 1653 – sołectwo Przywarówka, gm. Lipnica Wielka

Dane zamawiającego:

Urząd Gminy Lipnica Wielka

34-483 Lipnica Wielka

Lipnica Wielka 518

Tel. +48 18 2634595

Fax. +48 18 2634597

E-mail lipnicaw@gminyrp.pl

WWW https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=092e97f2-fc68-41b3-ab8c-10563b312443

Przedmiot zamówienia:

Umocnienie odwodnienia ścieżki rowerowej na dz. ew. nr 1653 – sołectwo Przywarówka, gm. Lipnica Wielka, w zakresie: - rozebranie istniejącego koryta betonowego, - transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 200-1000 kg na odległość do 0,5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym ciągnikiem z przyczepą. - roboty ziemne - wykonanie ławy pod krawężniki betonowe (pod ścieki betonowe) - ułożenie ścieków prefabrykowanych korytkowych bez podbudowy - wykonanie podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych - wykonanie umocnienia skarp płytami chodnikowymi na podsypce piaskowej (płytami ażurowymi), - wykonanie obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych skrzynkowych (studnia rewizyjna z osadnikiem) - wykonanie osadnika – studnia rewizyjna betonowa przykryta kratą. - wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (pobocze) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określono w dokumentacji projektowej uproszczonej, przedmiarach robót oraz STWIOR. Prace towarzyszące, oraz roboty tymczasowe nie objęte dokumentacją i przedmiarem robót konieczne do uwzględnienia: 1) obsługa geodezyjna w trakcie realizacji zadania; 2) organizacja i zabezpieczenie placu budowy; 3) uporządkowanie terenu po budowie

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 12 marzec 2018 r.




WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
ścieżka rowerowa
Urząd Gminy
Lipnica Wielka
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.