TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

mpTechnology zaskarżyło kolejny przetarg. Radomsko
TransInfo.pl - Opublikowano: 15.03.2019 11:30:09
mpTechnology zaskarżyło kolejny przetarg. Radomsko; fot. MZK Radomsko

Tak jak przy przetargu w Andrychowie, spółka mpTechnology poniosła dwa zarzuty - zaniechanie jednoznacznego opisu przedmiotu i brak możliwości uczciwej konkurencji.

Radomsko po raz drugi próbowało wyłonić wykonawcę, który dostarczy i zamontuje dwustronne tablice przystankowe LED oraz zbuduje instalację elektryczną zalicznikową w ramach zadania pod nazwą: "Wymiana taboru autobusów miejskich na pojazdy niskoemisyjne oraz rozwój inteligentnych systemów transportowych w Radomsku". I tym razem się nie udało.

Przypomnijmy, że poprzednim razem miasto otrzymało jedną propozycję. Pochodziła ona od R&G Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu i opiewała na cenę 851190,75 PLN brutto. Tymczasem zamawiający chciał przeznaczyć na wykonanie tego zadania kwotę nieco niższą, bo 821947,17 PLN.

Zamawiający unieważnił przetarg, ale nie z powodu zbyt wysokiej ceny, lecz z uwagi na brak wniesienia wadium przez wykonawcę przed upływem terminu składania ofert.

Jak było tym razem?

Wobec tego, Radomsko ogłosiło ponowny przetarg, w którym nie doszło nawet do otwarcia ofert. Przyczyną takiego stanu było odwołanie wniesione przez mpTechnology Sp. z o.o. Tak jak przy przetargu w Andrychowie, spółka podniosła dwa zarzuty:

- zaniechanie opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny, zrozumiały i wyczerpujący, uwzględniający wszystkie okoliczności wymagane dla należytego sporządzenia oferty,

- zaniechaniu opisu przedmiotu zamówienia w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji.

MpTechnology wskazał, że firma, która wygra przetarg będzie zobowiązana do zapewnienia, że posiadane przez zamawiającego autobusy wraz z ich oprogramowaniem będą współdziałały z oprogramowaniem dostarczonym przez wykonawcę. Zdaniem mpT, brak informacji w jaki sposób dochodzi do wymiany danych pomiędzy urządzeniami, uniemożliwia wykonawcom innym niż producentowi urządzeń i ewentualnie dostawcy złożenie oferty. Dostawcami tych urządzeń są R&G Plus Sp. z o.o. i PZI Taran Sp. z o.o.

Skarżący zwrócił przy tym uwagę, że w poprzednim postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta – właśnie od R&G, co oznacza, że aktualnie kwestionowane postanowienia SIWZ pozwalają złożyć ofertę tylko jednemu wykonawcy. Ponadto, odwołujący wskazał na fakt, że zapisy SIWZ nie pozwalały stwierdzić, że zamawiający ma zgodę gwaranta urządzeń i systemów na integrację nowych elementów. Spółka zwróciła uwagę na to, że zamawiający musi przekazać wykonawcom wszystkie dane, tak aby mogli oni przygotować swoje oferty w tych samych warunkach.

Żądania i unieważnienie

Na podstawie w/w zarzutów mpTechnology wniósł o zmianę SIWZ w sposób, który umożliwi złożenie oferty wszystkim wykonawcom oraz o wydłużenie terminu składania ofert przynajmniej o 10 dni. Na odpowiedź zamawiającego nie trzeba było długo czekać. Miasto ustaliło, że w opisie przedmiotu zamówienia nie uwzględniono faktu, iż w celu kompatybilności systemu, który Zamawiający zamierza kupić z systemem, w tym oprogramowaniem MUNICOM Premium firmy PZI Taran Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu, będącym już w posiadaniu i użytkowanym przez MPK zamawiający winien legitymować się zgodą PZI Taran Sp. z o. o. na ewentualną ingerencję w posiadany system.

Zamawiający ponadto wskazał, że musi mieć pewność, że system który zamierza kupić będzie współdziałał z systemem i oprogramowaniem znajdującym się aktualnie w posiadaniu MPK. Radomsko uznało, że brak integracji w/w systemów jest rozwiązaniem, które nie leży w interesie miasta. Tym samym zamawiający uznał, że zarzuty podniesione w odwołaniu mpT zasługiwały na uwzględnienie.

W konsekwencji zamawiający unieważnił przetarg (z uwagi na to, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego) i poinformował, że opis przedmiotu zamówienia wymaga ponownej analizy i wprowadzenia istotnych zmian.

Przedmiot zamówienia

Przypomnijmy, że przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie robót polegających na dostawie i montażu 17 sztuk dwustronnych tablic przystankowych LED wraz z konstrukcjami wsporczymi. Zamówienie dotyczy inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
informacja
Radomsko
R&G
mpTechnology
Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.