TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Nextbike obsłuży Koszaliński Rower Miejski
INFOBIKE.PL - Opublikowano: 06.12.2017 17:35:37
Zdj. Z archiwum Nextbike Polska

5 grudnia Nextbike Polska zawarła umowę z Koszalinem na kompleksową obsługę Koszalińskiego Roweru Miejskiego. Od 27 kwietnia przyszłego roku w Koszalinie zacznie działać wypożyczalnia z 10 stacjami i 100 rowerów. Umowa, opiewająca na blisko 1,24 mln ł, będzie obowiązywała do 30 listopada 2020 roku.

5 grudnia Nextbike Polska zawarła umowę z Koszalinem na kompleksową obsługę Koszalińskiego Roweru Miejskiego. Od 27 kwietnia przyszłego roku w Koszalinie zacznie działać wypożyczalnia z 10 stacjami i 100 rowerów. Umowa, opiewająca na blisko 1,24 mln ł, będzie obowiązywała do 30 listopada 2020 roku.

Umowa przewiduje kary umowne m.in.: (i) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Emitenta w wysokości 20% wynagrodzenia, (ii) za opóźnienie w uruchomieniu systemu Koszalińskiego Roweru Miejskiego w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, (iii) za niefunkcjonowanie systemu Koszalińskiego Roweru Miejskiego z przyczyn leżących po stronie Emitenta w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień niefunkcjonowania.

W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci na rzecz Emitenta karę umową w wysokości 20% wynagrodzenia należnego Emitentowi. W przypadku gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody strony mają prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku zaistnienia określonych Umowie okoliczności m.in.:(i) nierozpoczęcia przez Emitenta realizacji Umowy w terminie 30 dni od umówionego terminu realizacji usługi, (ii) przerwania przez Emitenta realizacji usług - w przypadku gdy przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni (iii) realizacji przez Emitenta Umowy w sposób niezgodny z jej warunkami po dwukrotnym wezwaniu do usunięcia nieprawidłowości.
Emitentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w szczególności, jeśli (i) Zamawiający bez uzasadnionych przyczyn odmówi podpisania protokołu odbioru (ii) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur (iii) Zamawiający, wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Emitenta. 



Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Koszalin
Koszaliński Rower Miejski
wypożyczalnia rowerów
Nextbike Polska
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.