TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Sulejówek: Miasto zbuduje ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe
InfoBike.pl - Opublikowano: 27.07.2018 16:39:12

Miasto Sulejówek informuje o ogłoszonym przetargu na budowę ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Miasto Sulejówek informuje o ogłoszonym przetargu na budowę ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Dane zamawiającego:

Miasto Sulejówek

05-070 Sulejówek

ul. Dworcowa 55

Tel. 22 7606230

Fax. 22 7606213

E-mail zamowienia@umsulejowek.pl

WWW bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9497ae24-7ed6-431a-8e54-8bc805593031

Przedmiot zamówienia:

Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części:


Zadanie nr 1 – "Budowa ścieżki rowerowej w ul. Armii Krajowej na odcinku od ronda Wyszyńskiego do ul. Przybyszewskiego"

Zadanie będzie polegało na budowie ciągu pieszo – rowerowego oraz odcinków chodnika w ulicy Armii Krajowej na odcinku od ronda Wyszyńskiego do ulicy Przybyszewskiego po wschodniej stronie jezdni. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamienny projekt oraz uzyskać zamienną decyzję na realizację inwestycji drogowej (pierwotna decyzja na realizację inwestycji drogowej nr 2/2016 z dn. 11.01.2016 r.). Podstawę stanowi dokumentacji projektowej firmy: Projekt Drogowiec Łukasz Milewski, ul. Zwierzyniecka 10 lok. 7, 15-333 Białystok. Zmiana polega na wykonaniu ciągu pieszo jezdnego po stronie wschodniej, który szerokościowo będzie dostosowany do istniejącego krawężnika oraz granicy pasa drogowego (granicy działki drogowej). Prace będą polegały na: • rozebraniu krawężnika drogowego oraz chodnika po wschodniej stronie jezdni na odcinku od ronda Wyszyńskiego do ul. Przybyszewskiego, • wykonaniu krawężnika na ławie betonowej, budowa ścieżki rowerowej i chodnika, • wykonaniu trawników, • kostkę chodnikową z rozbiórki chodnika należy ułożyć na palety (zapewnione przez Wykonawcę), zafoliować i odstawić w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Sulejówek. Wykonawca zadania nr 1 jest zobowiązany skoordynować wykonanie projektu zamiennego oraz uzyskania zamiennej decyzji na realizację inwestycji drogowej Wykonawcą zadania nr 2.Zadanie nr 2 – "Budowa ścieżki rowerowej w ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Przybyszewskiego o ul. Łukasińskiego"

Zadanie będzie polegało na budowie ciągu pieszo - rowerowego oraz odcinków chodnika w ulicy Armii Krajowej na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Łukasińskiego po wschodniej stronie jezdni. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamienny projekt oraz uzyskać zamienną decyzję na realizację inwestycji drogowej (pierwotna decyzja na realizację inwestycji drogowej nr 2/2016 z dn. 11.01.2016 r.). Podstawę stanowi dokumentacji projektowej firmy: Projekt Drogowiec Łukasz Milewski, ul. Zwierzyniecka 10 lok. 7, 15-333 Białystok. Zmiana polega na wykonaniu ciągu pieszo jezdnego po stronie wschodniej, który szerokościowo będzie dostosowany do istniejącego krawężnika oraz granicy pasa drogowego (granicy działki drogowej). Prace będą polegały na: • rozebraniu krawężnika drogowego oraz chodnika po wschodniej stronie jezdni na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Łukasińskiego, • wykonaniu trawników, • wykonaniu krawężnika na ławie betonowej, budowa ścieżki rowerowej i chodnika. Wykonawca zadania nr 2 jest zobowiązany skoordynować wykonanie projektu zamiennego oraz uzyskania zamiennej decyzji na realizację inwestycji drogowej Wykonawcą zadania nr 1.Zadanie nr 3 – "Budowa ścieżki rowerowej w ul. Grabskiego"

Zadanie będzie polegało na budowie ścieżki rowerowej i chodnika po wschodniej stronie jezdni, kanalizacji deszczowej oraz drenażu na podstawie dokumentacji projektowej firmy: Projekt Drogowiec Łukasz Milewski, ul. Zwierzyniecka 10 lok. 7, 15-333 Białystok. Po wykonaniu kanalizacji deszczowej (w pasie jezdni ul. Grabskiego) Wykonawca po budowie kanalizacji deszczowej pośladzie wykopu wykona odtworzenie jezdni zgodnie z warunkami odtworzenia nawierzchni opisanymi w pkt. 4 Uwagi 1. Miasto dla powyższego zadania posiada prawomocne pozwolenie na budowę – decyzja nr 82/2016 z dn. 17.05.2016 r.Zadnie 4 – "Budowa ścieżki rowerowej w ul. Paderewskiego na odcinku od ul. Orlej do granicy z m. st. Warszawa"

Zadanie będzie polegało na budowie ścieżki rowerowej w ul. Paderewskiego na odcinku ul. Orlej do granicy z m. st. Warszawa oraz chodnika biegnącego przy ścieżce rowerowej odcinku od granicy z m. st. Warszawa do ul. Wrzosowej na podstawie dokumentacji projektowej firmy: Projekt Drogowiec Łukasz Milewski, ul. Zwierzyniecka 10 lok. 7, 15-333 Białystok. W ramach zadanie należy wykonać przebudowę sieci elektrycznej, teletechnicznej oraz wykonać zieleńce zgodnie z załączoną dokumentacją. Zakres opracowania pokazany w części rysunkowej projektu. Miasto dla powyższego zadania posiada prawomocne pozwolenie na budowę – decyzja na realizację inwestycji drogowej nr 192/2017 z dn. 29.12.2017 r.Zadnie nr 5 – "Budowa ścieżki rowerowej w ul. Paderewskiego na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Orlej."

Zadanie będzie polegało na budowie ścieżki rowerowej w ul. Paderewskiego na odcinku al. Piłsudskiego do ul. Orlej oraz budowie chodnika w rejonie skrzyżowania z ul. Rozwadowskiego (dawna I Armii Wojska Polskiego) na podstawie dokumentacji projektowej firmy: Projekt Drogowiec Łukasz Milewski, ul. Zwierzyniecka 10 lok. 7, 15-333 Białystok. W ramach zadanie należy wykonać zieleńce zgodnie z załączoną dokumentacją. Zakres opracowania pokazany w części rysunkowej projektu. Miasto dla powyższego zadania posiada prawomocne pozwolenie na budowę – decyzja na realizację inwestycji drogowej nr 192/2017 z dn. 29.12.2017 r. Wykonawca zadania nr 5 jest zobowiązany skoordynować harmonogram wykonywanych prac z Wykonawcą zadania nr 6.Zadnie nr 6 – "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paderewskiego na odcinku od al. Rozwadowskiego do ul. Orlej."

Zadanie będzie polegało na budowie kanalizacji deszczowej wraz wpustami w ul. Paderewskiego na odcinku od ul. Rozwadowskiego do ul. Orlej na podstawie dokumentacji projektowej firmy: Projekt Drogowiec Łukasz Milewski, ul. Zwierzyniecka 10 lok. 7, 15-333 Białystok. Wykonawca po budowie kanalizacji deszczowej pośladzie wykopu wykona odtworzenie jezdni zgodnie z warunkami odtworzenia nawierzchni opisanymi w pkt. 4 Uwagi 1. Zakres opracowania pokazany w części rysunkowej projektu. Miasto dla powyższego zadania posiada prawomocne pozwolenie na budowę – decyzja na realizację inwestycji drogowej nr 192/2017 z dn. 29.12.2017 r. Wykonawca zadania nr 6 jest zobowiązany skoordynować harmonogram wykonywanych prac z Wykonawcą zadania nr 5.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 3 sierpień 2018 r.


WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
ścieżka rowerowa
Miasto
Sulejówek
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.