TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Sulejówek: Miasto zleci budowę ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych
InfoBike.pl - Opublikowano: 08.03.2018 14:41:52

Miasto Sulejówek informuje o ogłoszonym przetargu na budowę ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Miasto Sulejówek informuje o ogłoszonym przetargu na budowę ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Dane zamawiającego:

Miasto Sulejówek

05-070 Sulejówek

ul. Dworcowa 55

Tel. 22 7606230

Fax. 22 7606213

E-mail zamowienia@umsulejowek.pl

WWW https://www.bip.sulejowek.pl/redir,przetargi?zamowienie_publiczneID=191

Przedmiot zamówienia:

Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części:

Zadanie nr 1 – "Budowa ścieżki rowerowej w ul. Armii Krajowej na odcinku od ronda Wyszyńskiego do ul. Łukasińskiego" Zadanie będzie polegało na budowie ścieżki rowerowej i chodnika przylegającego do ścieżki rowerowej w ulicy Armii Krajowej na odcinku od ronda Wyszyńskiego do ulicy Łukasińskiego na podstawie dokumentacji projektowej firmy: Projekt Drogowiec Łukasz Milewski, ul. Zwierzyniecka 10 lok. 7, 15-333 Białystok oraz projektu zgłoszenia robót przygotowanego przez Urząd Miasta Sulejówek. Prace będą polegały na: • rozebraniu krawężnika drogowego oraz chodnika po wschodniej stronie jezdni na odcinku od ronda Wyszyńskiego do ul. Łukasińskiego, • cięciu nawierzchni i rozbiórka ul. Armii Krajowej (dostosowanie szerokości jezdni to nowego projektu zagospodarowania terenu), • wykonaniu krawężnika na ławie betonowej, budowa ścieżki rowerowej i chodnika, • wykonaniu organizacji ruchu, ze względu na zmianę szerokości jezdni oraz wykonanie ścieżki rowerowej należy wykonać projekt organizacji ruchu, zatwierdzić i wdrożyć. W ramach zmiany organizacji ruchu konieczne będzie usunięcie oznakowania poziomego (grubowarstwowe) oraz przestawienie punktowych elementów odblaskowych. Nowe oznakowanie poziome należy wykonać z materiałów grubowarstwowych. Do przestawienia będzie także aktywny znak drogowy zlokalizowanego na odcinku ulicy Armii Krajowej miedzy ulica ks. Skorupki a Konarskiego. Zasilanie znaku aktywnego poprowadzone jest w nawierzchni bitumicznej z latarni znajdującej się po drugiej stronie jezdni. • na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Żelaznej występuję kolizja istniejącej kanalizacji deszczowej z projektowaną ścieżką rowerową. Wykonawca musi wykonać przebudowę kolizji. • kostkę chodnikową z rozbiórki chodnika należy ułożyć na palety (zapewnione przez Wykonawcę), zafoliować i odstawić w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Sulejówek. Zakres opracowania pokazany w części rysunkowej projektu. Miasto dla powyższego zadania posiada prawomocne pozwolenie na budowę – decyzja na realizację inwestycji drogowej nr 2/2016 z dn. 11.01.2016 r.

Zadanie nr 2 – "Budowa ścieżki rowerowej w ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Łukasińskiego do granicy zabudowy" Zadanie będzie polegało na budowie ścieżki rowerowej i chodnika przylegającego do ścieżki rowerowej w ulicy Armii Krajowej na odcinku od ulicy Łukasińskiego do granicy zabudowy na podstawie dokumentacji projektowej firmy: Projekt Drogowiec Łukasz Milewski, ul. Zwierzyniecka 10 lok. 7, 15-333 Białystok oraz projektu zgłoszenia robót przygotowanego przez Urząd Miasta Sulejówek. Prace będą polegały na: • rozebraniu krawężnika drogowego oraz chodnika po wschodniej stronie jezdni na odcinku od ul. Łukasińskiego do ul. Długiej, • cięciu nawierzchni i rozbiórka ul. Armii Krajowej (dostosowanie szerokości jezdni to nowego projektu zagospodarowania terenu), • wykonaniu krawężnika na ławie betonowej, ścieżki rowerowej chodnika, • zmianie krawędzi jezdni ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Klonowej do ul. Długiej wraz z uzupełnieniem nawierzchni jezdni zgodnie z warunkami odtworzenia nawierzchni opisanymi w pkt. 4 Uwagi 1, • wykonaniu organizacji ruchu, ze względu na zmianę szerokości jezdni oraz wykonanie ścieżki rowerowej należy wykonać projekt organizacji ruchu, zatwierdzić i wdrożyć. Zakres opracowania pokazany w części rysunkowej projektu. Miasto dla powyższego zadania posiada prawomocne pozwolenie na budowę – decyzja na realizację inwestycji drogowej nr 2/2016 z dn. 11.01.2016 r. oraz skuteczne zgłoszenie robót.

Zadanie nr 3 – "Budowa ścieżki rowerowej w ul. Dworcowej" Zadanie będzie polegało na budowie nawierzchni jezdni oraz ścieżki rowerowej w ulicy Dworcowej na odcinku od ul. Grabskiego do ul. Żeromskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej na podstawie dokumentacji projektowej firmy: Projekt Drogowiec Łukasz Milewski, ul. Zwierzyniecka 10 lok. 7, 15-333 Białystok. Ścieżka rowerowa będąca wydzielonym dla rowerów pasem z jezdni (kontrpasem) musi wyróżniać się kolorystyką – nawierzchnia w kolorze czerwonym. Ścieżka rowerowa poza jezdnią w naturalnym kolorze nawierzchni bitumicznej. Jezdnię należy wyznaczyć krawężnikiem zgodnie z dokumentacją projektową. Miasto dla powyższego zadania posiada prawomocne pozwolenie na budowę – decyzja na realizację inwestycji drogowej nr 32/2017 z dn. 01.03.2017 r.

Zadanie nr 4 – "Budowa ścieżki rowerowej w ul. Grabskiego" Zadanie będzie polegało na budowie ścieżki rowerowej i chodnika po wschodniej stronie jezdni oraz kanalizacji deszczowej na podstawie dokumentacji projektowej firmy: Projekt Drogowiec Łukasz Milewski, ul. Zwierzyniecka 10 lok. 7, 15-333 Białystok. Po wykonaniu kanalizacji deszczowej (w pasie jezdni ul. Grabskiego) Wykonawca po budowie kanalizacji deszczowej pośladzie wykopu wykona odtworzenie jezdni zgodnie z warunkami odtworzenia nawierzchni opisanymi w pkt. 4 Uwagi 1. Miasto dla powyższego zadania posiada prawomocne pozwolenie na budowę – decyzja nr 82/2016 z dn. 17.05.2016 r.

Zadnie nr 5 – "Budowa ścieżki rowerowej w ul. Paderewskiego na odcinku od al. Piłsudskiego do granicy z m. st. Warszawa" Zadanie będzie polegało na budowie ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Paderewskiego na odcinku al. Piłsudskiego do granicy z m. st. Warszawa oraz kanału deszczowego na odcinku od ul. Rozwadowskiego (dawna I Armii Wojska Polskiego) do ul. Orlej na podstawie dokumentacji projektowej firmy: Projekt Drogowiec Łukasz Milewski, ul. Zwierzyniecka 10 lok. 7, 15-333 Białystok. Wykonawca po budowie kanalizacji deszczowej pośladzie wykopu wykona odtworzenie jezdni zgodnie z warunkami odtworzenia nawierzchni opisanymi w pkt. 4 Uwagi 1. Miasto dla powyższego zadania posiada prawomocne pozwolenie na budowę – decyzja na realizację inwestycji drogowej nr 192/2017 z dn. 29.12.2017 r.

Zadanie nr 6 – "Budowa ścieżki rowerowej w ul. Paderewskiego na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Legionów" Zadanie będzie polegało na wykonaniu kompleksowej budowie wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową infrastruktury technicznej ulicy na odcinku od al. Piłsudskiego do ronda na skrzyżowaniu ul. Paderewskiego, Krasickiego, Legionów. Zakres zadania nie obejmuje budowy ronda. Zakres opracowania pokazany w części rysunkowej projektu. Miasto dla powyższego zadania posiada prawomocne pozwolenie na budowę – decyzja na realizację inwestycji drogowej nr 131/2016 z dn. 12.07.2016 r.

Zadanie nr 7 – "Budowa ścieżki rowerowej w ul. Paderewskiego na odcinku od ul. Legionów do ul. Żeromskiego" Zadanie będzie polegało na budowie ronda na skrzyżowaniu ul. Paderewskiego, Legionów, Krasickiego wraz z włączeniem/dowiązaniem z istniejącego przebiegu ulic (dowiązanie jezdni, chodnika, zjazdów), na budowie ścieżki rowerowej, chodnika przylegającego do ścieżki rowerowej. Ponadto w zakresie zadania znajduje się budowa kanalizacji deszczowej w pasie jezdni ul. Paderewskiego oraz przyłącza wodociągowego w rejonie skrzyżowania z ul. Żeromskiego. Wykonawca po budowie kanalizacji deszczowej pośladzie wykopu wykona odtworzenie jezdni zgodnie z warunkami odtworzenia nawierzchni opisanymi w pkt. 4 Uwagi 1. Prace należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej firmy: Projekt Drogowiec Łukasz Milewski, ul. Zwierzyniecka 10 lok. 7, 15-333 Białystok. Miasto dla powyższego zadania posiada prawomocne pozwolenie na budowę – decyzja na realizację inwestycji drogowej nr 131/2016 z dn. 12.07.2016 r. Ponadto w ramach zadania należy wykonać budowę kanalizacji teletechnicznej, tj. budowę kanalizacji teletechnicznej o długości około 83 m, w skład kanalizacji wchodzą:  6 studni SKR2,  83,5 m rury HDPE fi50,  83,0 m prefabrykowanej wiązki mikrorur, min 10 szt. w wiązce, min średnica mikrorury 10 mm,  skrzyżowania z siecią gazową, energetyczną i sanitarną - zastosować rurę osłonową PEHD 110x6,3 o długości 1,2 mb na każdym skrzyżowaniu,  Przejścia poprzeczne przez ulice/skrzyżowania - zastosować rury ochronne PEHD 110 x8,0.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 12 marzec 2018 r.


WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
ścieżka rowerowa
Miasto
Sulejówek
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.