TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Twardogóra: Gmina zbuduje ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż drogi powiatowej
InfoBike.pl - Opublikowano: 16.06.2018 17:18:25

Gmina Twardogóra informuje o ogłoszonym przetargu na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1490 D relacji Domasławice – Goszcz

Gmina Twardogóra informuje o ogłoszonym przetargu na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1490 D relacji Domasławice – Goszcz

Dane zamawiającego:

Gmina Twardogóra

56-416 Twardogóra

ul. Ratuszowa 14

Tel. 713 158 251

Fax. 713 158 142

E-mail ratusz@twardogora.pl

WWW www.twardogora.pl

Przedmiot zamówienia:

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1490 D relacji Domasławice – Goszcz w gminie Twardogóra

W ramach niniejszego zamówienia do zadań oraz czynności wykonawcy należeć będzie wykonanie prac określonych w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót (tabelach ceny ryczałtowej) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Podstawowy zakres inwestycji polegający na budowie ścieżki pieszo-rowerowej Domasławice – Goszcz obejmuje:

  - budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od km 0+000 do km 0+290,40 oraz od km, 1+981,84 do km 2+570,44 o szer. 2,5m o nawierzchni z betonu asfaltowego,

  - budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od km 0+290,40 do km 0+372,59 oraz od km 1+962,26 do km 1+981,84 o szer. 2,5m o nawierzchni z kruszywa naturalnego,

  - budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od km 0+372,59 do 0+384,06 o zmiennej szerokości od 2,5m do 2,0m o nawierzchni z kruszywa naturalnego,

  - budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od km 0+384,06 do km 1+962,26 o szer. do 2,0m o nawierzchni z kruszywa naturalnego,

  - przebudowę zjazdów przez ścieżkę pieszo-rowerową,

  - odmulenie i oczyszczenie istniejącego rowu drogowego,

  - wykonanie odcinka rowu krytego fi 60cm,

  - budowę wpustów i przykanalików,

  - budowę przepustów pod zjazdami i ścieżką pieszo-rowerową,

  - budowę ścieku przykrawężnikowego,

  - lokalne umocnienie rowów,

  - przestawienie istniejącego ogrodzenia,

  - oczyszczenie i odmulenie istniejących rowów melioracyjnych,

  - wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją oraz zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów nie przewidzianych do wycinki na czas robót budowlanych,

  - wykonanie zieleni niskiej,

  - wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego),

  - zabezpieczenie kolidujących z przedmiotową inwestycją sieci uzbrojenia.

  Realizacja inwestycji będzie wiązała się z koniecznością wycinki kolidujących z nią drzew i krzewów. Na terenie leśnym ścieżka pieszo-rowerowa została zlokalizowana w pasie wyciętych drzew.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 27 czerwiec 2018 r.


WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
ścieżka rowerowa
Gmina
Twardogóra
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.