TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Wrocław: Wrocławskie Inwestycje zlecą dokończenie robót budowlanych
InfoBike.pl - Opublikowano: 09.07.2018 23:14:56

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. informuje o ogłoszonym przetargu na dokończenie robót budowlanych dla zadania Rozbudowa ulicy Konduktorskiej we Wrocławiu wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego od skrzyżowania z ul. Sygnałową w kierunku ul. Buforowej

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. informuje o ogłoszonym przetargu na dokończenie robót budowlanych dla zadania Rozbudowa ulicy Konduktorskiej we Wrocławiu wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego od skrzyżowania z ul. Sygnałową w kierunku ul. Buforowej

Dane zamawiającego:

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.

50-059 Wrocław

ul. Ofiar Oświęcimskich 36

Tel. 71 77 10 905

Fax. 71 77 10 904

E-mail magdalena.swiatek@wi.wroc.pl

WWW www.wi.wroc.pl/html/przetargi.html

Przedmiot zamówienia:

Dokończenie robót budowlanych dla zadania Rozbudowa ulicy Konduktorskiej we Wrocławiu wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego od skrzyżowania z ul. Sygnałową w kierunku ul. Buforowej na podstawie dokumentacji projektowej Zamawiającego – etap II wg zamiennej decyzji ZRID nr 5560/2017 (zwany również wg poprzedniej umowy na roboty budowlane etapem IIb)

Przedmiot zamówienia obejmuje:

   1.1 W zakresie opracowania dokumentacji projektowej:

a) Wykonanie projektu zabezpieczenia rejonu robót w ramach Organizacji Ruchu Zastępczego wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń potrzebnych do wdrożenia organizacji ruchu na czas wykonywania wszystkich robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem,

  2. W zakresie robót budowlanych wykonywanych na podstawie w/w dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego: a) Dokończenie kanalizacji kablowej MKT ( w tym 2 studnie MKT)

  b) Dokończenie oświetlenia ciągu pieszo – rowerowego ( w tym zasilanie i 2 słupy oświetleniowe z połączeniem i uzyskaniem załączenia napięcia)

  c) Zabezpieczenie istniejących drzew na czas robót oraz wykonanie krawężników gumowych w sąsiedztwie pni dębów wraz z geokartą grubości 10 cm

  d) Rozbiórka dotychczasowego fragmentu chodnika przy wyjeździe z osiedla Mała Toskania, korytowanie i wykonanie docelowych warstw konstrukcyjnych na tym odcinku wraz z wbudowaniem georusztu heksagonalnego,

  e) Kontrola i przygotowanie dotychczas wykonanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni ciągu na odcinku etapu II wraz z ich fragmentarycznym odtworzeniem w pasie rzutu układanego MTK i oświetlenia, pod ułożenie masy mineralno – żywicznej,

  f) Wykonanie korekty łuku istniejącego obrzeża od południowej stronu na granicy Etapu I i Etapu II,

  g) Usunięcie tymczasowej klapy, regulacja studni rewizyjnej na zarurowanym rowie wraz z montażem pokrywy studni (pokrywa docelowa zostanie dostarczona przez Zamawiającego) oraz regulacja istniejących wpustów, armatury itp.

  h) Wykonanie nawierzchni ciągu pieszo – rowerowego z przepuszczalnej masy mineralno – żywicznej

  i) Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wg rewizji Projektu Organizacji Ruchu Docelowego z lipca 2017 w zakresie: -usunięcia na całej długości ścieżki rowerowej etapu I ( od granicy ogrodzenia osiedla Mała Toskania do ul. Sygnałowej) obecnych piktogramów rowerowych i poprawne wykonanie w nowych lokalizacjach zgodnie z w/w projektem technologii grubowarstwowej - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ( w tym: przestawienie znaków pionowych) w obrębie etapu II, do zgodności z w/w projektem

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 18 lipiec 2018 r.


WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
ścieżka rowerowa
dokończenie robót budowlanych
Wrocławskie Inwestycje
Wrocław
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.