TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Zagnańsk: Gmina zbuduje ścieżkę rowerową
InfoBike.pl - Opublikowano: 26.07.2018 00:49:55

Gmina Zagnańsk informuje o ogłoszonym przetargu na budowę ścieżki rowerowej Kielce – Zagnańsk – Dąb Bartek

Gmina Zagnańsk informuje o ogłoszonym przetargu na budowę ścieżki rowerowej Kielce – Zagnańsk – Dąb Bartek

Dane zamawiającego:

Gmina Zagnańsk

26-050 Zagnańsk

ul. Spacerowa 8

Tel. 413 001 322

Fax. 413 001 373

E-mail sekretariat@zagnansk.pl

WWW www.zagnansk.pl

Przedmiot zamówienia:

Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych

Przedmiotem zmówienia jest wykonanie na odcinku dróg powiatowych nr 0296T, 300T zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn.: "Budowa ścieżki rowerowej Kielce – Zagnańsk – Dąb Bartek, gm. Zagnańsk".

Wykonawca zaprojektuje ścieżkę rowerową o długości 9 ,0 km w tym wybuduje i obejmie nadzorem autorskim wraz z oddaniem do użytkowania w stanie wolnym od wad i usterek ścieżkę rowerową o długości 7 200 km.

Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu ZIT KOF pn."Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę śnieżek rowerowych na terenie gminy Zagnańsk" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2."Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF" Osi 6 "Rozwój miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Zadanie składa się z dwóch etapów:

ETAP I. – Od końca parkingu przy Dębie Bartku do zjazdu przed wiaduktem WD-2. z wysięgnikami: - przy skateparku przy ul. Kieleckiej wzdłuż barierek przy parkingu, na końcu z zadaszeniem; - przedłużenie ul. Słonecznej do skrzyżowania z ul. Spacerową; • I.1.Wykonanie dokumentacji projektowej: projekt budowlany, wykonawczy wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych/ uzyskaniem niezbędnego pozwolenia, o którym mowa w art.34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.Dz.U.2017r.1332-tekst jedn. ze zm.) lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r.1496 tekst jedn. ze zm.)- Decyzja ZRID. • I.2. Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową oraz odpowiednie przepisy prawne i normy.

ETAP II.- Od zjazdu przed wiaduktem WD -2 do granic Miasta Kielce uwzględniając: a) wariant przejścia nad drogą S7 lub b) pod mostem.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 7 sierpień 2018 r.


WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
ścieżka rowerowa
Gmina
Zagnańsk
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.