TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Żarki: PZD zbuduje ciąg pieszo-rowerowy i wyremontuje nawierzchnię drogi powiatowej
InfoBike.pl - Opublikowano: 26.06.2018 15:44:24

Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie informuje o ogłoszonym przetargu na budowę ciągu pieszo-rowerowego z remontem nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej Nr 3804 S w ramach przebudowy drogi

Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie informuje o ogłoszonym przetargu na budowę ciągu pieszo-rowerowego z remontem nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej Nr 3804 S w ramach przebudowy drogi

Dane zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie

42-310 Żarki

ul. Myszkowska 59

Tel. 343 148 304

Fax. 343 148 304

E-mail sekretariat@pzd.com.pl

WWW www.pzd.myszkow.pl

Przedmiot zamówienia:

"Budowa ciągu pieszo-rowerowego z remontem nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej Nr 3804 S w ramach przebudowy drogi – odcinek od DW 793 do Potaszni"

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zakresu rzeczowego robót budowlanych polegających na budowie ciągu pieszo - rowerowego z remontem nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 3804 na długości – 1051,0 mb, zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

Zakres przedmiotu zamówienia przewiduje m.in.: - projekt czasowej organizacji ruchu - roboty pomiarowe (obsługa geodezyjna) - roboty przygotowawcze (roboty rozbiórkowe) - wykonanie robót ziemnych (koryto pod ciąg pieszo rowerowy i zjazdy na szer. ciągu) - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego-tłuczeń - sfrezowanie nawierzchni jezdni gr. 5 cm (frez do utwardzenia poboczy) - wykonanie nawierzchni z mieszanek min. bitumicznych gr. 5 cm na jezdni oraz na ciągu pieszo rowerowym - ścinanie i utwardzenie poboczy (lewa str. od DW 793 w kierunku Potaszni) - ustawienie obrzeży o wymiarach 30x8 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, - ustawienie krawężników betonowych wystających 15x30 i wtopionych 12x25 wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem - oczyszczenie rowu z namułu z umocnieniem skarp płytami prefabrykowanymi ażurowymi - wykonanie 2 szt. wpustów ulicznych z przykanalikami - OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO (oznakowanie poziome cienkowarstwowe 50,0 m2; oznakowanie pionowe 4 szt. słupki, 2 szt. znaki C13/16 i 2 szt. znaki C13a/16a.) -- lokalizacja zgodnie ze wskazaniem przez INWESTORA - montaż poręczy ochronnych U12a

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 2 lipiec 2018 r.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
ścieżka rowerowa
Powiatowy Zarząd Dróg
PZD
Żarki
Myszków
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.