TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Zespół ds. mobilności rowerowej na Mazowszu
InfoBike.pl - Opublikowano: 27.09.2018 13:30:01
Zespół ds. mobilności rowerowej w Mazowieckim

Mazowsze gościło zespół ds. mobilności rowerowej. Należą do niego oficerowie rowerowi z każdego województwa.

Mazowsze gościło zespół ds. mobilności rowerowej. Należą do niego oficerowie rowerowi z każdego województwa.

W mazowieckim spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 12 województw oraz zaproszeni goście.

Zespół ds. mobilności rowerowej przy Konwencie Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej jest forum konsultacyjnym i opiniodawczo‐doradczym do spraw mobilności rowerowej. Jego zadaniem jest dyskusja, wymiana informacji, doświadczeń i wypracowywanie wspólnych projektów stanowisk Konwentu Marszałków Województw RP w sprawach związanych z rozwojem mobilności rowerowej, w tym turystyki rowerowej. Ma na celu usystematyzowanie zagadnień związanych z rozwojem ruchu rowerowego w Polsce.

Członków Zespołu powitała Alicja Sokołowska zastępca wójta Gminy Nieporęt oraz Krzysztof Knyż – pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. komunikacji rowerowej, czyli mazowiecki oficer rowerowy, pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Zespołu.

Wójt Sokołowska przedstawiła uczestnikom posiedzenia informację o istniejącej na terenie gminy Nieporęt sieci dróg rowerowych – łącznie ponad 100 km. Poinformowała także o najbliższych planach budowy nowych, pełnowymiarowych odcinków dróg rowerowych w ramach ZIT (w tym odcinków na wałach przeciwpowodziowych – wzdłuż Kanału Królewskiego/Żerańskiego).

W trakcie dwudniowego posiedzenia omawiano i opracowywano propozycję przebiegu krajowej sieci tras rowerowych w oparciu o trasy międzynarodowe oraz regionalne i ponadregionalne. Pracowano nad propozycją unifikacji numeracji dróg rowerowych ponadgranicznych, krajowych, wojewódzkich oraz regionalnych i tematycznych. Zdecydowano o konieczności ujednolicenia oznakowania informacyjnego dotyczącego np. miejsc wypoczynku, noclegów, agroturystyki, aptek, warsztatów mechanicznych, sklepów itp. Dotyczy to szczególnie znaków znajdujących się w pobliżu regionalnych czy tematycznych miejsc atrakcyjnych turystycznie.

O wałach i wypożyczalniach

Zespół pracował też nad stanowiskiem dotyczącym wykorzystania wałów przeciwpowodziowych dla turystyki rowerowej ze względu na powtarzające się problemy we współpracy z Wodami Polskimi. Poruszono także temat dostępności przewozów rowerów w publicznych środkach transportu. Zaproszeni Goście (Nextbike Polska S.A.) przedstawili też informację na temat obecnego rozwoju sieci roweru miejskiego w Polsce (budowy nowych stacji) we współpracy z samorządami miast i gmin zlokalizowanych wokół dużych aglomeracji (w tym Warszawy). Mówiono też o włączeniu "roweru miejskiego" w ramach rozwoju dróg rowerowych budowanych ze środków UE, w tym środków przeznaczonych na inwestycje realizowane w ramach ZIT.

Jak to jest w praktyce…

Oficerowie rowerowi (przedstawiciele Marszałków Województw RP) postanowili też osobiście sprawdzić trasy rowerowe – zarówno najnowsze, nowoczesne trasy rowerowe wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych, jak i te położone w ciągach komunikacyjnych z całotygodniowym dużym natężeniem ruchu rowerowego, podczas budowy których nie uwzględniono rosnącej liczby rowerzystów. Były to trasy m.in. od strony Jeziora Zegrzyńskiego, odcinka Bugo-Narwi i Kanału Królewskiego (z pokładu statku), ale też od strony lądu.

Na kolejnych posiedzeniach zespół, poza pracą bieżącą, przystąpi do opracowywania końcowych stanowisk, wniosków, postulatów w zakresie problematyki omawianej w trakcie spotkania plenarnego.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
droga
oficer rowerowy
Mazowieckie